Coaching met behulp van paarden

 

 

Hoe zouden paarden mij kunnen helpen om te groeien als mens?

Paarden zijn uiterst gevoelige en sociale dieren. Het zijn prooidieren en ze hebben de veiligheid van de kudde nodig om te overleven. Paarden hebben daarom een heel subtiele manier van communiceren door middel van lichaamstaal ontwikkeld. Niet alleen voor elkaar, maar ook voor (potentiele) roofideren. Hierdoor kunnen ze zich continu op elkaar en de omgeving afstemmen en in harmonie samenleven.

Paarden leven in het hier-en-nu en maken geen onderscheid tussen emoties en gedrag: ze voelen zich zoals ze zich gedragen en ze gedragen zich zoals ze zich voelen. What you see is what you get. Er zijn geen leugens, geen dubbele agenda's, geen facades. Paarden verstaan de kunst om altijd te zijn zoals ze zijn en het leven te nemen zoals het komt. Hun gevoeligheid voor de communicatie van anderen is zo groot, dat zij vaak 'spiegelend' worden genoemd: ze nemen het gedrag van de ander zo scherp waar en staan er in zulke mate voor open, dat het hun eigen gedrag beinvloedt.

Hoe fijnzinnig hun vermogen is om lichaamstaal te lezen, blijkt uit het verhaal van 'Slimme Hans'. Dit paard zette in 1904 de wetenschappelijke wereld op zijn kop door ingewikkelde rekensommen op te lossen. De antwoorden gaf hij door het juiste aantal keren met zijn hoef op de grond te tikken. Dat lukte niet alleen als de vragen opgegeven werden door zijn eigenaar, maar ook door willekeurige derden, en het lukte met of zonder publiek, zodat uitgesloten kon worden dat het dier signalen kreeg uit het publiek of van de eigenaar. Wetenschappers waren uiterst verbaasd. Er werd een onafhankelijke commissie opgesteld die moest beoordelen of en hoe er sprake kon zijn van bedrog. Na vele proeven bleek dat Hans de antwoorden niet meer wist als degene die de vragen stelde, de antwoorden ook niet wist.

Met verbazing werd geconcludeerd dat Hans de mimiek en lichaamstaal van de vragensteller zó goed kon lezen, dat hij daaraan kon zien wanneer hij het juiste aantal tikken met zijn hoef had gegeven. Het loslaten van spanning na het het geven van het juiste aantal tikken was voor Hans een duidelijke aanwijzing voor wat hij moest doen - de vragenstellers daarentegen hadden er geen flauw benul van gehad dat ze het paard al die tijd onbedoeld aan het voorzeggen waren geweest.

Opvallend detail: de eigenaar van Hans, dhr von Osten, was een behoorlijk opvliegende man. Hetzelfde gold voor Hans. Onderzoeker Pfungst, die hen begeleidde tijdens het onderzoek (en een duidelijk andere mening was toegedaan over de vermogens van Hans dan dhr von Osten), werd tijdens het onderzoek meerdere keren door Hans gebeten.

Dit is een prachtig voorbeeld van hoe gevoelig paarden zijn. Niet alleen nam Hans van iedere willekeurige vragensteller de juiste onbewuste signalen waar, maar hij spiegelde het gedrag wat hij waarnam ook tot in detail. Ontspande de vragensteller, dan deed Hans dat ook - en weer was er een vraag goed beantwoord. Het opvliegende gedrag (en misschien ook wel de antipathie?) van zijn eigenaar is duidelijk te herkennen in het gedrag van Hans.

Deze enorme gevoeligheid kunnen wij mensen gebruiken om iets te leren over onszelf. Paarden vormen door hun enorme gevoeligheid en spiegelende vermogen een klankbord voor ons eigen gedrag. Omdat paarden geen vooroordelen hebben, geen aannames doen en altijd vanuit hun eigen beleving in het hier-en-nu reageren vormt hun gedrag heldere en eerlijke feedback, die elk gebrek aan auhtenticiteit, congruentie en overtuiging feilloos aan ons teruggeeft.

Er bestaat een oud gezegde: "een paard zal een stalknecht even snel afwerpen als een prins". Paarden hebben geen boodschap aan maatschappelijke status, uiterlijk, leugens of facades. Ze reageren op de kern van je gedrag en wat dit over jou zegt. Omdat paarden niets anders kunnen zijn dan zichzelf, hebben ze een afkeer van gedrag dat het ware zelf moet verbloemen, verbergen of overschreeuwen. Paarden prikken daar feilloos doorheen. Dat is de kern van coachen met paarden.

Hoe gaat coaching met paarden precies in zijn werk?

In de interactie met het paard beordeelt hij of zij jouw gedrag en past zijn of haar gedrag hierop aan. Ben je duidelijk? Ben je echt of probeer je je groot te houden? Bluf je, of heb je echts iets te vertellen? Als je iets wilt bereiken, heb je dan een plan? Zet je door of laat je je snel ontmoedigen? Heb je overtuigingskracht of probeer je eigenlijk alleen de verantwoordelijkheid op anderen af te schuiven? Kan je ruimte voor jezelf nemen? Kan je de ander zijn ruimte gunnen? Hoe bewust ben jij je van je eigen lichaam en je eigen gedrag?

Coaching met paarden helpt je de antwoorden te vinden op dit soort vragen.

Wat je precies gaat doen met een paard in een coachingssessie hangt af van jouw leerdoelen en hoe de wisselwerking tussen jou en het paard uitpakt. Als je paarden een beetje eng vindt, kan kennismaken met het paard of poetsen en wandelen een doel zijn. Is er een klik en durf je het aan, dan kan je met het paard op lichaamstaal gaan werken. We laten het paard hierbij los in een afgezette ruimte en laten jou contact zoeken en het paard sturen. Dit wordt in de volksmond ook wel 'paardenfluisteren' genoemd.

Eigenlijk is het niet zo belangrijk wat er gebeurt. Want wat er gebeurt, heeft betrekking op jouzelf en je gedrag. Er wordt je een spiegel voorgehouden en een mogelijkheid geboden om te groeien als mens. Meer zelfinzicht, duidelijke ontwikkelpunten en de mogelijkheid hiermee te oefenen. Ik bied je opbouwende ondersteuning in je ontwikkelingsproces en kan je helpen de feedback van het paard te vertalen naar jouw dagelijkse leven en beslissingen.

Wat zijn de voorwaarden?

Je hoeft geen klik met paarden te hebben om coaching met paarden te ondergaan. Het is ook niet erg als je paarden een beetje eng vindt. Ik zorg voor een veilige omgeving waarin jij de stappen kunt zetten waar je aan toe bent - in je eigen tempo.

Wat wel absoluut een voorwaarde is voor coaching met paarden, is dat je open staat voor de feedback die je ontvangt. Je moet bereid zijn eerlijk naar jezelf te kijken, met al je sterke en zwakke punten.

Als het niet gaat zoals je wilt, ligt dat niet aan 'dat stomme paard' - het is een gelegenheid om te leren en je helpt jezelf in je leerproces door dit ook zo te interpreteren.

Waar is het?

Vanege het overlijden van Thijs bied ik geen coachen met paarden op een eigen locatie meer aan.

Heb jij een eigen paard en wil je graag met je eigen paard gecoached worden, dan is dit wel mogelijk, mits je kunt zorgen voor een veilige omgeving om in te werken en waarin je privacy gewaarborgd is.

info@paardenpartner.nl