Instructie en educatie

 

Uitgangspunten

Instructie

Ik geef les op locatie in een straal van ongeveer 30 kilometer rondom Zoetermeer. Uitgangspunt van mijn lessen is dat ruiter en paard met plezier en respect voor elkaar samenwerken en zich steeds verder ontwikkelen. Zoals uit de naam van mijn bedrijf al blijkt, vind ik het belangrijk dat het paard als volwaardige partner wordt gezien en ook zo wordt behandeld. In mijn lessen leert het paard dus niet alleen van de ruiter, maar zeker ook andersom.

 

Mijn lessen hebben niet zozeer tot doel je paard tot een bepaald africhtingsniveau op te leiden; ze zijn meer bedoeld om van jou een betere ruiter te maken, zodat jij je paard zelf op dat niveau kunt krijgen.

 

Ik laat je niet alleen voelen maar ook begrijpen wat er gebeurt en wat je nodig hebt om verder te komen. Zo ontwikkel je ruitergevoel en inzicht. Het trainen wordt effectiever en je krijgt een steeds meer vaardigheden om je doelen te bereiken.

 

Ik werk dus met jou, zodat jij steeds beter met je paard aan de slag kan. Ik doe dit met zeer veel geduld, enthousiasme en bemoediging, maar je moet hier wel voor open willen staan. Zoek je een instructeur die je alleen zegt wat je je paard moet laten doen (of wat jij moet doen om je paard zover te krijgen), dan ben je bij mij aan het verkeerde adres. Iets doen 'omdat het zo hoort' of 'omdat iedereen dat zo doet' is er in mijn lessen ook niet bij, omdat ik wil dat je begrijpt waarom je het moet doen en dat je het ook met gevoel kan doen. Verder ben ik van mening dat alles wat er in een les gebeurt, de verantwoordelijkheidivan de ruiter en mijzelf is. Zelfs als een paard zich misdraagt (en dat is naar mijn mening maar uiterst zelden!) is het aan ons om hier adequaat op te reageren. Het paard de schuld geven is mijn lessen dus niet aan de orde. Ik steek die energie liever in het oplossen van het ontstane probleem ;)

 

Omdat ik me in diverse stromingen en technieken heb verdiept, kan ik situaties vanuit verschillende invalshoeken bekijken en ken ik veel manieren om problemen aan te pakken of te voorkomen. Ik hou me niet strikt aan 1 methode maar bekijk per situatie waar paard en ruiter het meest bij gebaat zijn. Ik streef naar een rechtgericht paard dat met plezier met zijn ruiter samenwerkt en daarbij met een soepele rug in balans verzameld kan worden. Bij de rijlessen leg ik nadruk op het rijden vanuit de zit; de handen van de ruiter zijn voelend en niet sturend - en al helemaal niet terug werkend.

 

Het motiveren van het paard vind ik een van de belangrijkste vaardigheden van een ruiter. Zonder medewerking van het paard beginnen we immers niks. En net als bij ons is leren een stuk makkelijker (en leuker!) als we enthousiast zijn over wat we leren. Gelukkig is correct werken op zichzelf al motiverend voor het paard!!

 

 

Je kan bij mij niet alleen voor rijlessen terecht, maar ook voor lessen in het vrij samen werken (communiceren op lichaamstaal), longeren en gymnastiserend werken aan de hand.

 

 

Begeleiding bij spanning en angst

Als je last hebt van angst of spanningen rondom paarden, kan ik je helpen om lichamelijk en geestelijk weer tot ontspanning te komen. Ik gebruik daarvoor o.a. ademhalings-, bewustwordings- en ontspanningsoefeningen. Ik put uit een rijke beroepsmatige én persoonlijke ervaring. Als je lichamelijk en emotioneel weer 'van slot af' bent, kan je weer open staan om te leren en je vaardigheden te vergroten zodat je angst steeds minder wordt.

Bij alle lessen maak ik zoveel mogelijk gebruik van jouw sterke punten. Die gaan je namelijk helpen om je minder sterke punten te verbeteren. 'Fouten kijken' heeft alleen nut als je de kwaliteiten die erin verbogen zitten kan benutten! Ik zal dus ook vaak benoemen wat er wel goed gaat, en waarom. Het motto is: er zijn geen fouten, alleen leermomenten!

 

 

Free rider

Voor beginnende ruiters, ruiters die moeite hebben met coordinatie, aan het revalideren zijn of last hebben van spanning of angst bij het rijden kan de Free Rider ingezet worden. Dit apparaat bootst de bewegingen van het paard na en traint de 'core muscles' oftewel de corsetspieren die de wervelkolom stabiliseren. Door de driedimensionale bewegingen kan de Free Rider helpen stramme of verkorte spieren te versoepelen en kunnen de ruiterhulpen geoefend worden zonder het paard te hinderen.

 

Ook als je geen beginner bent en geen last hebt van spanning of blessures kan het nuttig zijn eens een les op de Free Rider te nemen. De bewegingen van de Free Rider zijn gecontroleerd en doen een beroep op je core muscles. Iedere scheefheid die je in je stabiliserende spieren hebt, wordt op de Free Rider al snel zichtbaar. Ik kan door de Free Rider ook goed testen hoe onafhankelijk je je hulpen kan geven, want ik kan er makkelijk bij en de omstandgiheden kunnen gecontroleerd worden. En natuurlijk is het een prachtig fitness hulpmiddel!

Tot slot:

Dressuurgrootmeester Nuno Oliveira deed ooit de prachtige uitspraak 'Laat liefde en verantwoordelijkheidsgevoel jegens het paard al uw handelingen bepalen.' Ik vind dit een prachtige leidraad voor het werken met paarden, ongeacht welk doel je nastreeft.

Ik ben ervan overtuigd dat:

  • Liefde voor paarden in het algemeen begint met het erkennen van de waarde van het individu: ieder paard is er één en heeft het recht erkend te worden in zijn sterke en zwakke punten.
  • Paarden het verdienen om als volwaardige samenwerkingspartner behandeld te worden - zij hebben ons dan ook zoveel méér te bieden.
  • Er geen sprake van harmonie kan zijn zonder wederkerigheid; harmonie is niet hetzelfde als dominantie, beheersing of controle. Als je geen marionet wilt, moet je je paard ook niet als slaaf behandelen
  • Het is de verantwoordelijkheid van de ruiter om het te laten werken. Geen verwijten aan het adres van het paard dus, maar zelfreflectie van de ruiter

Tarieven

Privé-les: € 25,- per uur excl. reiskosten

Reiskosten: Indien verder dan 10 kilometer vanaf postcode 2726TM € 0,30 per kilometer

Educatie

Indien gewenst kan ik lezingen en workshops verzorgen over diverse onderwerpen, zoals bijvoorbeeld: biomechanica, paardengedrag en dressuur.

 

 

Voor meer informatie: info@paardenpartner.nl

info@paardenpartner.nl